Warsztaty w Portugalii

Amrop, wraz z Portugalskim Stowarzyszeniem Menedżerów HR (APG), przygotował warsztaty, których tematem przewodnim była „Ocena Przywództwa”. Wydarzenie zostało zorganizowane w hotelu Real Palácio w Lizbonie.

 „Ocena Przywództwa” to skuteczne narzędzie, które pomaga firmom zapewnić sobie konkurencyjność na rynku na długi czas. Umożliwia ono strategiczne podejście do zasobów i potrzeb rozwojowych organizacji oraz zdolność radzenia sobie w kluczowych kwestiach strategicznych.

Podczas odbywających się w Lizbonie warsztatów gościnnie wystąpiła Marie Högstedt, która jest Partnerem Zarządzającym Amrop Delectus w Malmo, jak również współprzewodniczącą globalnej praktyki Amrop zajmującą się oceną przywództwa.

Wydarzenie to okazało się wielkim sukcesem, zgromadziło około trzydziestu uczestników, w tym przedstawicieli kilku największych firm działających na rynku portugalskim.

 

Na temat „Oceny Przywództwa”

Działający na całym świecie specjaliści Amrop zajmujący się oceną przywództwa oferują klientom skoncentrowaną na kontekście, lokalną oraz globalną perspektywę. Uczestnikami praktyki Amrop są doświadczeni partnerzy, mający znakomitą znajomość różnorodnych sektorów działalności naszych klientów, ich działań biznesowych (strategii, ról, wymagań) oraz konkurencyjnych realiów na poszczególnych rynkach. Dzięki bliskiej współpracy z kadrą kierowniczą naszych klientów, Amrop uzupełnia swoją wiedzę o najnowszych trendach biznesowych i zarządzania na całym świecie, zachowując przy tym obiektywne spojrzenie z zewnątrz.