Wyślij CV

Zapraszamy do przesłania CV do Amrop, gdzie będzie traktowane z należytą poufnością, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych oraz zasadami etyki, przestrzeganymi w naszej branży. Z kandydatami kontaktujemy się w momencie realizowania projektu odpowiadającego ich doświadczeniu. Aplikować można odpowiadając bezpośrednio na ogłoszenie z zakładki Bieżące Projekty lub przesyłając CV w wybranym momencie, stale monitorując stronę.

Należy pamiętać:

  • rezerwujemy prawo do zaproszenia na spotkania z naszymi konsultantami jedynie wybranych kandydatów,
  • nie przyjmujemy CV przesłanych przez osoby trzecie,
  • nie przyjmujemy CV przesłanych bez pełnej treści klauzuli odnośnie zgody na przetwarzanie danych osobowych, która musi być wklejona do treści CV lub do treści e-maila z CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Jednocześnie potwierdzam, iż posiadam wiedzę, że administratorem danych osobowych jest Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.