Kontakt

Amrop

Al. Jana Pawła II 19

00-854 Warszawa, Polska

 • Tel.: +48 22 456 49 39
 • Fax: +48 22 456 49 29
 • E-mail w sprawach ofert na usługi doradcze:
  myler@amrop.pl
 • E-mail w sprawach dodania CV do bazy danych:
  warsaw@amrop.pl
 • E-mail w sprawach ofert dotyczących administracji biurowej:
  warsaw@amrop.pl

 

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

NIP: 526-18-88-926

REGON: 012646342

KRS: 0000418769

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia – 4593