Katarzyna Zielińska

Katarzyna dołączyła do Amrop w 2004 roku. Specjalizuje się w sektorach: dobra konsumenckie, farmacja i usługi medyczne, nieruchomości oraz handel detaliczny, hurt i dystrybucja.

Katarzyna ma bogate doświadczenie w doborze wyższej kadry zarządzającej, głównie funkcji handlowych, operacyjnych oraz działów wsparcia.

Katarzyna jest ekspertem w ocenie kadry menedżerskiej i z sukcesem przeprowadziła liczne procesy audytu menedżerskiego.

Zanim dołączyła do Amrop, przez ponad dziesięć lat zajmowała kluczowe stanowiska komercyjne w wiodących międzynarodowych firmach z sektora dóbr konsumenckich.

Katarzyna uzyskała tytuł Magistra Psychologii warszawskiej SWPS oraz ma licencjat z Administracji Biznesu. Jest certyfikowanym administratorem licznych, wiodących narzędzi oceny kompetencji. Poza ojczystym polskim, posługuje się biegle językiem angielskim.