Łukasz Jadczak

Łukasz dołączył do zespołu w 2005 roku. W ramach Amrop Polska odpowiada za Sektor Agriculture. Dodatkowo specjalizuje się w sektorach: przemysł lekki i ciężki, FMCG, TSL, farmacja.

Łukasz ma szerokie doświadczenie w rekrutowaniu kadry wyższego szczebla - głównie funkcji ogólno zarządczych, handlowych, finansowych i szeroko rozumianych operacyjnych (Supply Chain, Produkcja, HR, Jakość).

Przeprowadził z sukcesem wiele projektów na rynku lokalnym doradzając topowym firmom z ww. sektorów, jak i poszukując menedżerów z zagranicy do pracy w Polsce, oraz wspierając międzynarodową ekspansję firm poprzez dopasowanie ich kadry menedżerskiej na lokalne rynki.

Łukasz biegle posługuje się językiem angielskim.

Zanim dołączył do Amrop, pracował w firmie doradczej zajmującej się rekrutacją w obszarze IT.

Pasją Łukasza jest sport (aktywnie uprawia narciarstwo i badmintona), sztuki wizualne i literatura.