Łukasz Jadczak

Łukasz dołączył do zespołu Amrop w 2005 roku. Specjalizuje się w sektorach: przemysł lekki i ciężki oraz bankowość i usługi finansowe.

Łukasz ma szerokie doświadczenie w rekrutowaniu kadry wyższego szczebla - głównie funkcji zarządczych, handlowych, finansowych i operacyjnych.

Przeprowadził wiele międzynarodowych projektów, poszukując menedżerów z zagranicy do pracy w Polsce, jak również wspierając międzynarodową ekspansję polskich firm poprzez dopasowanie ich kadry kierowniczej na lokalne rynki.

Zanim dołączył do Amrop, pracował w firmie zajmującej się rekrutacją w obszarze IT.

Łukasz uzyskał tytuł Magistra Zarządzania i Marketingu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ponadto sfinalizował studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Poza ojczystym polskim, posługuje się biegle językiem angielskim.