Marta Maślak

Marta dołączyła do Amrop w 2016 roku. Specjalizuje się w badaniach i analizie rynku, głównie w sektorach: motoryzacja i przemysł oraz nieruchomości.

Marta ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł Licencjata Nauk Społecznych w zakresie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Ponadto ukończyła studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Poza ojczystym polskim, komunikuje się biegle w języku angielskim.