Leaders For What's Next

Amrop doradza najbardziej dynamicznym i zmieniającym się organizacjom na świecie w identyfikacji oraz poszukiwaniu Liderów Przyszłości – gotowych na zmiany i posiadających doświadczenie w pracy na rynkach międzynarodowych. Działając z ponad 80 biur, Amrop jest jedną z największych na świecie organizacji partnerskich executive search.

Personal Governance 4

In today’s turbulent and pressured environments, managers all too frequently find themselves in a metaphorical prison. They slavishly replay old thought patterns, trapped by static world views.

Czytaj więcej
Board Seeks New CEO

How can top executives transform a lengthy CV into a compelling boardroom presentation?

Czytaj więcej
Make or Break - Why Transition Coaching is Critical for Incoming Executives

Whether you are a senior executive facing your first months in a critical role, or a key internal stakeholder in an incoming leader's transition process, Amrop invites you to explore the emotional landscape facing every new entrant, and discover some keys to its successful navigation.

Czytaj więcej
Embracing Technology is About Innovation

In a fast-changing digital world, the successful businesses will be those that demonstrate adaptability and embrace innovation. Technology opens the door to new business models from manufacturing to marketing functions, while cyber security and the risks around it loom large as major concerns for every boardroom.

Czytaj więcej