Jak przygotować CV

Im dłuższe CV, tym bardziej prawdopodobne, że adresat może zniechęcić się do czytania. Ta prawidłowość nie zawsze jednak jest zasadna. Osoby zainteresowane doświadczeniem kandydata chętnie przeczytają dłuższe CV, będzie ono również odpowiednie dla tych, którzy nie oczekują jednostronicowych dokumentów. Warto rozważyć przygotowanie dwóch wersji - krótka powinna zachęcić odbiorcę do zapoznania się ze szczegółowym opisem przebiegu kariery kandydata.

Nie należy pisać CV w trzeciej osobie: to siebie mamy zaprezentować, a nie kogoś innego. CV napisane w takiej formie tworzy wrażenie zbyt formalnego i mało osobistego. 

Dwie zasady

Decyzję o zatrudnieniu można porównać do decyzji pracodawcy o dokonaniu zakupu. Dlatego też:

 1. Opisane w CV dokonania powinny w jak największym stopniu korespondować z oczekiwaniami konkretnej organizacji. Oznacza to, że CV przygotowane w formie ogólnej jest zazwyczaj mniej skuteczne od wersji dostosowanej do wymagań konkretnego pracodawcy i stanowiska. 
 2. W CV należy podkreślić osiągnięcia oraz to, jak odnoszą się one do stanowiska, na które aplikujemy. Musi zawierać jasną informację, dlaczego nasza kandydatura powinna zostać rozważona w procesie rekrutacyjnym. Nie należy zniechęcać odbiorcy bardzo długimi opisami stanowisk i odpowiedzialności - osoby, które są zainteresowane profilem i ścieżką kariery kandydata, z pewnością rozumieją zakres opisanych w CV funkcji. W zamian za to, należy skupić się na własnych dokonaniach, odnieść się do konkretów i przytoczyć dane liczbowe. 

Wskazówki

Dla ułatwienia decyzji jakie informacje należy zamieścić w CV oraz gdzie będą one najlepiej wyeksponowane, proponujemy skorzystanie z poniższych wskazówek: 

 • Podobnie jak w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej, pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. CV powinno być czytelne, zwięzłe oraz zawierać prawdziwe informacje. Powinno się je łatwo czytać. Warto również zadbać, aby było interesujące i wyróżniało się na tle innych.
 • Odpowiadając na konkretną ofertę, należy zwrócić uwagę na oczekiwania wobec kandydatów - czy z Twojego CV wynika, że posiadasz odpowiednie kwalifikacje?
 • Twoje CV powinno zawierać uczciwe informacje i opierać się na faktach. Opisz jedynie prawdziwe zdarzenia.
 • Dołącz informację o swoich planach rozwoju zawodowego i określ swoje cele wobec potencjalnego pracodawcy.
 • Pierwsza strona powinna zawierać dane osobowe, umożliwiające konsultantowi prowadzącemu rekrutację, lub potencjalnemu pracodawcy, sprawny kontakt. Dane osobowe oznaczają: imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, adres e-mail. CV nie powinno zawierać danych wrażliwych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Wybierz format, który pozwoli Ci podkreślić najważniejsze umiejętności, kluczowe osiągnięcia, czy najważniejsze atuty.
 • Krótko podsumuj swoje wykształcenie.
 • Ścieżka kariery powinna być opisana począwszy od obecnego, lub ostatniego, miejsca zatrudnienia, skończywszy na najwcześniejszym. O swojej obecnej (lub ostatniej) pracy pisz w czasie teraźniejszym, pozwoli to osiągnąć lepszy efekt. 
 • Opisz siebie i osiągnięcia w sposób zarówno jakościowy, jak i ilościowy. Określ budżety, cele sprzedażowe, wielkość zespołu, którym zarządzasz.
 • Przedstaw swoje największe osiągnięcia - wymień od trzech do pięciu najważniejszych sukcesów oraz sposób ich osiągnięcia. Przedstaw je krótko w formie podpunktów i opisz swoją rolę, podjęte przez Ciebie działania oraz ich wynik. Opisując osiągnięcia należy być konkretnym.
 • Informacje ściśle odnoszące się do stanowiska, na które aplikujesz i zwiększające Twoje szanse na znalezienie się na krótkiej liście kandydatów, należy umieścić na początku CV.
 • Nie zamieszczaj informacji nieistotnych lub negatywnych.
 • Dołącz krótki opis działalności firm, będących Twoimi dotychczasowymi pracodawcami – być może, nie każdy je zna.
 • Dołącz informacje o odbytych ostatnio szkoleniach i warsztatach doskonalenia umiejętności, w których uczestniczyłeś, jeśli mają odniesienie do stanowiska, na które aplikujesz. Wymień tylko najbardziej istotne kursy i programy szkoleniowe. Można umieścić je pod informacjami o wykształceniu lub w osobnej sekcji.
 • Umieść informacje o członkostwie w profesjonalnych organizacjach. Dołącz informacje o swojej aktywności poza pracą. Jeżeli nie pasują do sekcji „Hobby i zainteresowania”, można zatytułować je jako „Dodatkowe informacje” - ważne, aby były to zwięzłe dane. 
 • W CV z reguły nie zamieszcza się referencji, ale warto zawczasu zastanowić się nad kontaktami referencyjnymi.
 • Nie zamieszczaj informacji, które nie są istotne w kontekście stanowiska, na które aplikujesz.
 • Błędy w pisowni i interpunkcji często psują ogólne wrażenie, postaraj się ich unikać. CV powinno być zawsze sprawdzone dwukrotnie, pod kątem możliwych pomyłek - warto poprosić kogoś o pomoc. 
 • Na bieżąco aktualizuj swoje CV.