Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna może być stresującym przeżyciem, jednak przyjmując pozytywne nastawienie i przygotowując się do niej w sposób rzetelny, już pokonujemy największą trudność.

Należy pamiętać, że podstawowym celem rozmowy kwalifikacyjnej jest umożliwienie potencjalnemu pracodawcy oraz kandydatowi stwierdzenia czy będą w stanie stworzyć wzajemną, partnerską relację. Klient potrzebuje odpowiedzi na pytania:

 • Czy będę w stanie pracować z tą osobą?
 • Czy jest to najlepsza osoba na dane stanowisko?
 • Czy ta osoba będzie dobrze pracować z resztą zespołu?

Kandydat również musi odpowiedzieć sobie na pytania: 

 • Czy ta praca zapewni mi to, czego oczekuję w kwestii rozwoju zawodowego?
 • Czy będę w stanie pracować efektywnie dla tego menedżera?
 • Czy uda mi się nawiązać dobrą wpółpracę z członkami zespołu?

Najważniejszą kwestią jest dobre przygotowanie się do rozmowy. Warto dowiedzieć się jak najwięcej o firmie. Oprócz informacji otrzymanych od konsultanta prowadzącego projekt, zapoznaj się ze stroną firmy, artykułami w prasie oraz dostępnymi raportami rocznymi. Jeżeli znasz kogoś, kto pracuje w spółce lub w branży klienta, skontaktuj się z tą osobą. Im większą posiadamy wiedzę, tym łatwiej jest zadać właściwe pytania. Nie należy się bać zadawania pytań mogących ułatwić zrozumienie specyfiki firmy i wymagań, stawianych przed osobą na danym stanowisku.

Przede wszystkim przemyśl, co możesz zrobić dla firmy - nie skupiaj się jedynie na tym, co firma może zagwarantować Tobie! Ograniczenie dyskusji wyłącznie do własnych oczekiwań z pewnością nie przyniesie dobrego efektu.

Uważnie słuchaj każdego pytania i upewnij się, że je właściwie rozumiesz, zanim udzielisz odpowiedzi. W razie potrzeby, poproś o inne sformułowanie pytania lub wyjaśnienie. Gdy Ty zadajesz pytanie, słuchaj uważnie odpowiedzi. Istnieje niebezpieczeństwo, że zamiast słuchać, zaczniesz myśleć o kolejnym pytaniu lub o tym, czy Twoja odpowiedź na poprzednio zadane jest zadowalająca.

Język ciała potrafi wiele o Tobie powiedzieć. Zadbaj więc, aby Twoja postawa nie była ani nadmiernie wycofana, ani zbyt agresywna. Powinna odzwierciedlać entuzjazm, ciepło, uczciwość i szacunek. Nie należy się niepotrzebnie kręcić, rozpraszać rozmówcy zabawą długopisami czy innymi przedmiotami. Staraj się przez większość czasu utrzymać kontakt wzrokowy z rozmówcą, ale w żadnym wypadku nie ignoruj innych uczestników spotkania.

Możesz spodziewać się następujących pytań:

 • Co lubisz robić, a czego nie? Nie należy przedstawiać długiej listy, lecz podać konkretne przykłady.
 • Jak opisałby Cię Twój szef? Dlaczego właśnie w taki sposób?
 • Które z zajmowanych dotychczas stanowisk było dla Ciebie najciekawsze/najmniej ciekawe? Dlaczego?
 • W jakim miejscu widzisz się za trzy lata?
 • Czym wyróżniasz się wśród współpracowników?
 • Przy użyciu jakich metod udało Ci się poprawić osiągane wyniki?
 • Jakie jest Twoje największe osiągnięcie?
 • Gdyby można było wrócić przeszłość i zmienić bieg zdarzeń, co zrobiłbyś inaczej?
 • Dlaczego oferta tej organizacji wydaje się być dla Ciebie interesująca?
 • Jakie cechy wniesiesz do naszego zespołu i kiedy można będzie spodziewać się wymiernych wyników?

Aby jeszcze lepiej przygotować się do rozmowy, należy przyjąć punkt widzenia pytającego.