Wyślij CV

Zapraszamy do przesłania CV do Amrop, gdzie będzie traktowane z należytą poufnością, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych oraz zasadami etyki, przestrzeganymi w naszej branży. Z kandydatami kontaktujemy się w momencie realizowania projektu odpowiadającego ich doświadczeniu. Aplikować można odpowiadając bezpośrednio na ogłoszenie z zakładki Bieżące Projekty lub przesyłając CV w wybranym momencie, stale monitorując stronę.

Należy pamiętać:

  • rezerwujemy prawo do zaproszenia na spotkania z naszymi konsultantami jedynie wybranych kandydatów,
  • nie przyjmujemy CV przesłanych przez osoby trzecie.