Kontakt

Amrop

Al. Jana Pawła II 19

00-854 Warszawa, Polska

 

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

NIP: 526-18-88-926

REGON: 012646342

KRS: 0000418769

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia – 4593