Justyna Krajewska

Justyna dołączyła do Amrop w 2016 roku. Swoją pracę rozpoczęła na stanowisku Asystenta i jej zadania głównie dotyczyły spraw administracyjnych firmy.

Dołączyła do Amrop w 2016 roku. Swoją pracę rozpoczęła na stanowisku Asystenta i jej zadania głównie dotyczyły spraw administracyjnych firmy.

Obecnie pracuje na stanowisku Research Konsultanta, gdzie specjalizuje się w badaniach i analizą rynku w różnych sektorach, w zależności od projektu. Również wspiera i szkoli nowych Asystentów i Stażystów w firmie.

Dodatkowo od 2018 roku, Justyna obejmuję funkcję Project Managera Globalnej Grupy Praktykowej w sektorze Consumer & Retail, gdzie wspiera i koordynuje wszystkie aspekty administracyjne grupy. 

Justyna ukończyła Uniwersytet SWPS w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł Licencjata na kierunku Kulturoznawstwo, a następnie zdobyła tytuł Magistra na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Kulturoznawstwo Ameryki Północnej.

Poza ojczystym polskim, komunikuje się biegle w języku angielskim.