Rafał Myler

Rafał dołączył do firmy partnerskiej Amrop w 1995 roku. Specjalizuje się w sektorach: motoryzacja i przemysł oraz usługi dla biznesu, jak również odpowiada za sektor przedsiębiorstw należących do funduszy private equity. Jest członkiem globalnej praktyki Amrop: Motoryzacja i Przemysł.

Rafał rozpoczął karierę zawodową w branży motoryzacyjnej w Niemczech; po powrocie do Polski w 1991 r., przez 4 lata wykładał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W ostatnich dwudziestu latach w Amrop wspiera klientów w sektorach usług dla biznesu, inżynierii, ochrony zdrowia oraz materiałów budowlanych.

Rafał jest ekspertem w zarządzaniu zmianą, zarządzaniu przedsiębiorstwem metodą lean management (TPS) i poprawie efektywności. Ściśle współpracuje z wiodącymi funduszami private equity w Polsce i regionie CEE.

Rafał uzyskał tytuł Magistra Ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz MBA w Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii. Ukończył program szkoleń w Harvard Business School i odbył szereg kolejnych w IMD. Rafał jest dwujęzyczny: biegle posługuje się językami polskim i niemieckim, a dodatkowo biegle komunikuje się w angielskim.

Rafał aktywnie i z pasją angażuje się we wspieranie instytucji non-profit i organizacji charytatywnych, pomagających dzieciom i promujących rozwój edukacji.