Zbigniew Wójcik

Zbigniew dołączył do Amrop w 2017 roku. Specjalizuje się w sektorach: dobra konsumenckie, farmacja i usługi medyczne oraz handel detaliczny.

Zbigniew ma kilkuletnie doświadczenie w pozyskiwaniu kandydatów na stanowiska średniego i wysokiego szczebla managerskiego w różnych sektorach biznesowych.

Studiuje na Uniwersytecie SWPS na wydziale psychologii, w specjalizacji relacje międzyludzkie. Poza ojczystym polskim posługuje się biegle językiem angielskim.