Bankowość i Usługi Finansowe

Bardziej niż kiedykolwiek sektor potrzebuje przywódców umiejących szybko adaptować się do zachodzących obecnie zmian, potrafiących radzić sobie z wyzwaniami będącymi pokłosiem globalnego kryzysu, jak i, bardziej z własnego podwórka, presją wynikającą z konsolidacji w sektorze czy też z generowaną w procesie legislacyjnym. Umiejętność zyskownego przeprowadzenia organizacji przez ten okres, przy zachowaniu pozytywnego jej wizerunku, jest kluczowa.