Maciej Bednarczyk

Maciej dołączył do Amrop w 2008 roku. Specjalizuje się w sektorach: dobra konsumenckie, farmacja i usługi medyczne oraz handel detaliczny, hurt i dystrybucja. Maciej jest członkiem globalnych praktyk Amrop: Dobra Konsumenckie i Handel Detaliczny oraz Farmacja i Usługi Medyczne.

W latach 1995-2007 Maciej pracował na wysokich stanowiskach menedżerskich i zarządczych w wiodących firmach konsumenckich i farmaceutycznych - TetraPak, Nutricia, US Pharmacia, Diageo i SABMiller (Kompania Piwowarska).

Maciej jest ekspertem w obsadzaniu stanowisk na poziomie Zarządu i funkcji Dyrektora Zarządzającego, w obszarze zarządzania dużymi organizacjami, w kwestiach dotyczących strategii biznesowej i marketingowej, przywództwa w wielokulturowych organizacjach, ekspansji lokalnej i regionalnej, zarządzania zasobami ludzkimi oraz procesów fuzji i przejęć.

Maciej uzyskał tytuły Magistra Ekonomii w warszawskiej SGGW oraz Magistra Marketingu Międzynarodowego na Uniwersytecie Londyńskim. Poza ojczystym polskim, posługuje się biegle językiem angielskim oraz komunikuje się w rosyjskim i słowackim.