Górnictwo, Energetyka i Infrastruktura

Sektor ten, jak mało który, przechodzi głębokie rynkowe i strukturalne przemiany. Przedsiębiorstwa muszą stawić czoło gwałtownie zmieniającym się cyklom gospodarczym, procesom modernizacyjnym, prywatyzacyjnym oraz zmianom klimatycznym. Zadania te są dodatkowo komplikowane przez regulacje środowiskowe oraz brak jednoznacznej długoterminowej strategii dla sektora przy konieczności dokonania zasadniczych inwestycji w jego infrastrukturę.