Technologia i Telekomunikacja

Rynek technologii i telekomunikacji stale się rozwija. Web 2.0, aplikacje IP, telefonia komórkowa, technologie przyjazne środowisku czy konwergencja usług - to pięć istotnych sił rynkowych trwale zmieniających ten sektor gospodarki. Biorąc pod uwagę istotny wpływ na światową gospodarkę, menedżerowie działający w tych sektorach muszą uwzględniać dynamikę otoczenia rynkowego oraz jego wpływ na biznes.