Usługi Doradcze dla Rad Nadzorczych

Amrop wspiera proces identyfikacji i powoływania Członków Rad Nadzorczych. Pomagamy w tworzeniu właściwie skomponowanego składu Rady Nadzorczej, której Członkowie posiadają kompetencje i doświadczenie najlepiej dopasowane do kontekstu kulturowego i biznesowego organizacji oraz mogą zapewnić ład korporacyjny i najwyższe standardy nadzoru.

Proces poszukiwania Członków Rad Nadzorczych różni się zasadniczo od poszukiwań Członków Zarządów czy zespołów zarządczych. W oparciu o dogłębne zrozumienie kontekstu oraz w odniesieniu do Zarządu spółki, pomagamy ocenić istniejące braki w obszarach kompetencji i doświadczenia, jak również politycznego czy też komercyjnego pozycjonowania aktualnie powołanej Rady. Kandydaci są weryfikowani pod kątem posiadania odpowiedniego doświadczenia i kwalifikacji, mogących wzmocnić zarządzanie organizacją i zapewnić realizację wyznaczonych przez klienta celów. Zidentyfikowani kandydaci powinni wnieść do Rady Nadzorczej widoczną wartość poprzez kompetencje umożliwiające im poradzenie sobie ze skalą i kompleksowością biznesu oraz wagą i ryzykiem komercyjnym stojącym przed spółką, jak również realnie wspierać pracę samej Rady.

W tym procesie, współpracując blisko z klientem, Amrop pomaga w zapewnieniu takiego składu Rady, który gwarantuje odpowiednio dobrany zestaw kompetencji strategicznych i operacyjnych, zdolny wspierać całą organizację. Z sukcesem pomagaliśmy komponować skład Rad Nadzorczych dla organizacji we wszystkich możliwych branżach, na całym świecie.

Amrop pracuje zarówno z istniejącymi Radami Nadzorczymi w procesach ich uzupełniania oraz oceny, jak również z nowo tworzonymi organizacjami - pomagając im w komponowaniu składu Rad Nadzorczych, najbardziej dla nich odpowiednich z perspektywy wyzwań biznesowych oraz ewoluującego ładu korporacyjnego.