Dobra Konsumenckie

Liderzy sektora Dóbr Konsumenckich, muszą tak prowadzić swoje organizacje, aby skutecznie mierzyć się z codziennymi wyzwaniami, jak i wykorzystywać możliwości globalizującego się rynku. Budowanie marek i odpowiednia reakcja na szybko zmieniające się trendy konsumenckie wymagają doskonałej analizy rynku i głębokiego zrozumienia potrzeb konsumenta na lokalnym, regionalnym i globalnym poziomie.