Sektor Rządowy i Publiczny

W ostatnich latach sektor doświadczył znaczącej migracji kadr wychowanych w biznesie. Napływ ten może przyspieszyć, zważywszy na zapotrzebowanie w sektorze na talent rozumiejący świat biznesu. Jeżeli oczekiwania społeczne i wola polityczna zniwelują bariery w postaci zmurszałych struktur i nieatrakcyjnego wynagrodzenia, sektor publiczny pozostanie istotnym i atrakcyjnym pracodawcą dla coraz szerszej rzeszy menedżerów z sektora prywatnego.