Executive Search

Nasze podejście, oparte na dogłębnym zrozumieniu kontekstu, pomaga naszym klientom w poszukiwaniu Liderów Przyszłości – ponadprzeciętnie utalentowanych menedżerów, gotowych na zmiany i odnoszących sukcesy na rynkach międzynarodowych.

Analitycy i konsultanci Amrop monitorują dostępność kandydatów na rynku oraz, stosując skale porównawcze, oceniają kandydatów nie tylko w aspekcie posiadania wymaganego doświadczenia i kwalifikacji, ale również pod kątem wpisania się w kulturę organizacji klienta. Partner Amrop zaangażowany jest w każdy projekt, aż do jego zakończenia.

Aby zapewnić efektywność prowadzenia międzynarodowych projektów executive search, Amrop wykorzystuje siłę swojej globalnej sieci. Zazwyczaj zespół projektowy złożony jest z konsultantów pracujących na rynkach objętych projektem, którzy znakomicie rozumieją zarówno globalny, jak i lokalny kontekst prowadzonych poszukiwań oraz z konsultantów specjalizujących się w danej branży. Projekty międzynarodowe zawsze są koordynowane przez konsultanta będącego liderem projektu, który jest też główną osobą utrzymującą kontakt z klientem.

Nasz zorientowany na kontekst proces (Context Driven) składa się z następujących etapów:

1. Planowanie i analiza

Ocena kontekstu

Po dogłębnym omówieniu z klientem jego potrzeb, przygotowujemy opis zawierający nasze zrozumienie organizacji, jej celów biznesowych oraz kultury, jak również konkretnych wymagań w stosunku do poszukiwanej osoby. Analizujemy też aspekty stanowiące o atrakcyjności oferty.

Profil

Po zdefiniowaniu oczekiwań i celów projektu, tworzymy profil idealnego kandydata. Jednocześnie przygotowujemy materiały kierowane do potencjalnych kandydatów, zawierające opis organizacji oraz wyzwania biznesowego.

Badanie rynku

Analitycy Amrop w różnych krajach świata wspierają prowadzony projekt poprzez analizę lokalnych rynków. Sieciowa struktura Amrop pozwala efektywnie gromadzić i analizować dodatkowe informacje oraz zbudować szerszą perspektywę wobec szybko zmieniającego się otoczenia rynkowego, a także oczekiwań i potrzeb kandydatów.

Strategia poszukiwań

W oparciu o doświadczenie i wiedzę konsultantów Amrop, wspólnie z klientem ustalamy obszar i zakres poszukiwań. Jest to krytyczny czynnik definiujący kierunek poszukiwań.

2. Zarządzanie projektem

Kontakt z kandydatami

Potencjalni kandydaci są analizowani i sprawdzani; dogłębnej ocenie poddajemy ich kwalifikacje, osiągnięcia zawodowe, motywacje, osobowość, jak również ich mocne i słabe strony.

W trakcie procesu klient informowany jest na bieżąco o jego przebiegu. Lista zakwalifikowanych do projektu kandydatów zazwyczaj przedstawiana jest klientowi wraz z rekomendacjami tych, którzy najlepiej spełniają określone w projekcie oczekiwania. Poza raportem dotyczącym kandydatów, przedstawiamy klientowi informację zwrotną z rynku odnośnie prezentowanej kandydatom oferty.

Spotkania z kandydatami

Kandydaci najlepiej odpowiadający wymaganiom umawiani są na spotkania z klientem. Po każdym spotkaniu zbieramy i przekazujemy informację zwrotną od obydwu stron, cały czas monitorując poziom obopólnego zainteresowania.

3. Zamknięcie projektu 

Negocjacje

Zarówno klienci, jak i kandydaci mogą korzystać z naszego doświadczenia oraz szerokiej wiedzy dotyczącej poziomu wynagrodzeń, aby przedyskutować i we właściwy sposób zbudować konkurencyjny i adekwatny pakiet dla zatrudnianego kandydata.

Referencje

Działając w zgodzie z etyką zawodową oraz z poszanowaniem zasad poufności i obowiązującego prawa, przeprowadzamy proces sprawdzania referencji kandydata.

Zakończenie

Po rozpoczęciu pracy przez kandydata, Amrop pozostaje w stałym kontakcie, zarówno z kandydatem, jak i z klientem, aby zapewnić wsparcie w procesie pełnej integracji kandydata w organizacji.